toto togel 4d situs toto togel situs togel slot deposit pulsa slot gacor 4d data keluaran hk
  • Mr. Warren Dang
    +84 333831753
Skype
Facebook

TƯ VẤN - ĐÀO TẠO

NLP là gì?

2019-05-01 12:50:26
images/item/item_s47.png

NLP chứa đựng ba thành tố có ảnh hưởng lớn nhất đến việc hình thành những kinh nghiệm, trình độ, năng lực, cảm xúc… của mỗi người. Vì NLP là tập hợp các công trình nghiên cứu về thần kinh học, ngôn ngữ học và các mô thức được lập trình ...

Xem Thêm

LEAN: Hệ thống sản xuất tinh gọn

2016-01-19 22:54:29
images/item/item_s42.png

LEAN: Hệ thống sản xuất tinh gọn   1. Lợi ích của việc áp dụng Lean   Giảm 50 – 90% thời gian từ lúc nhận đơn hàng đến khi giao hàng. Giảm 5 – 30% yêu cầu mặt bằng làm việc Giảm 60 – 80% bán thành phẩm tồn đọng trên chuyền làm việc. Tăng sản lượng ...

Xem Thêm

TQM – Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện

2016-01-19 22:51:15
images/item/item_s41.jpg

TQM – Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện   1. Lợi ích của việc áp dụng TQM   Thúc đẩy nhận thức về chất lượng và kêu gọi sự tham gia của mọi người, do đó giảm sai hỏng. Điều này có nghĩa là kiểm soát chất lượng ngay tại nguồn. Giải quyết vấn ...

Xem Thêm

TPM – Hệ thống bảo trì toàn diện

2016-01-19 22:47:24
images/item/item_s40.png

TPM – Hệ thống bảo trì toàn diện   1. Lợi ích của việc áp dụng TPM 2. TPM là gì? TPM là một hệ thống quản lý hiện đại đã được áp dụng khá rộng rãi trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và trong văn phòng, đặc biệt là sản ...

Xem Thêm

JIT – Just In Time: Hệ thống sản xuất tức thời

2016-01-19 22:45:08
images/item/item_s39.jpg

JIT – Just In Time: Hệ thống sản xuất tức thời   1. Lợi ích của việc áp dụng JIT   Giảm khối lượng công việc Giảm tồn kho Giảm thời gian tạo sản phẩm Giảm không gian xưởng sản xuất Cải tiến chất lượng sản phẩm Cải thiện năng suất Giảm diện tích kho Giảm công việc phải làm lại Giảm phế ...

Xem Thêm

5S: Bí quyết thành công của Nhật Bản

2016-01-19 22:39:54
images/item/item_s38.jpg

5S: Bí quyết thành công của Nhật Bản   1. Các lợi ích của việc áp dụng 5S   Tạo môi trường làm việc ngăn nắp, sạch sẽ & an toàn Loại bỏ lãng phí do tìm kiếm, di chuyển Thay đổi diện mạo của công ty Công nhân tập trung vào công việc và tham gia vào ...

Xem Thêm

ISO 26000:2010 Tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội của tổ chức ISO

2016-01-19 22:37:26
images/item/item_s37.jpg

ISO 26000: Tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội của tổ chức ISO 1. Các lợi ích của việc áp dụng ISO 26000 Chứng minh sản phẩm được tạo ra bởi môi trường làm việc lành mạnh và công bằng Cải thiện hình ảnh và uy tín của Công ty Thỏa mãn yêu cầu của ...

Xem Thêm

SA 8000:2014 Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội

2016-01-19 22:34:21
images/item/item_s36.jpg

SA 8000 - Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội  Môi trường kinh tế toàn cầu hiện nay luôn khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp quan tâm đến những tác động toàn diện về mặt đạo đức và xã hội trong hoạt động kinh doanh và trong các chính sách ...

Xem Thêm

ISO 31000:2018 Hệ thống quản lý rủi ro

2016-01-19 22:31:29
images/item/item_s35.jpg

ISO 31000: Hệ thống quản lý rủi ro   1. Lợi ích của việc áp dụng ISO 31000   tăng khả năng đạt được các mục tiêu; khuyến khích quản lý chủ động; nhận thức được nhu cầu xác định và xử lý rủi ro trong toàn tổ chức; cải thiện việc xác định các cơ hội và ...

Xem Thêm

ISO 50001:2018 Hệ thống quản lý năng lượng

2016-01-19 22:28:16
images/item/item_s34.jpg

Lợi ích của việc áp dụng Sử dụng năng lượng hiệu quả giúp các tổ chức tiết kiệm tiền cũng như giúp bảo tồn tài nguyên và giải quyết biến đổi khí hậu.  ISO 50001 hỗ trợ các tổ chức trong tất cả các lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, ...

Xem Thêm