• Ms. Kim Ngan
    +84938643353
Skype
Facebook

ISO 14001: 2015 Hệ thống quản lý môi trường

ISO 14001:2015 Hệ thống quản lý môi trường

Lượt xem :1456 người

1. Lợi ích của việc áp dụng ISO 14001

 

  • Tiết kiệm chi phí liên quan đến quản lý nguồn tài nguyên, chất thải và năng lượng
  • Phát triển và cải thiện hình ảnh thương hiệu và uy tín của Công ty
  • Định lượng, theo dõi và kiểm soát tác động môi trường của các hoạt động ở hiện tại và tương lai
  • Nâng cao nhận thức và tuân thủ các yêu cầu luật pháp
  • Cải thiện kết quả hoạt động môi trường của chuỗi cung ứng
  • Bảo vệ Công ty, tài sản, các cổ đông và lãnh đạo cấp cao
  • Là yêu cầu tham gia đấu thầu đối với một số trường hợp
  • Thỏa mãn điều kiện cần khi tham gia một số chuỗi cung ứng.

 

2. ISO 14001 là gì?

ISO 14001 là một tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về môi trường của Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa – ISO.

 

ISO 14001 đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường và các hướng dẫn áp dụng. Các đơn vị áp dụng có thể chứng nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Phiên bản hiện hành của ISO 14001 là ISO 14001:2004.

Hiện nay, ISO 14001 đang được sửa đổi. Phiên bản kế tiếp của ISO 14001 được mong đợi phát hành chính thức vào cuối năm 2015.
Mô hình ISO 14001: Hệ thống quản lý môi trường

3. Có bao nhiêu đơn vị đã được chứng nhận ISO 14001

3.1 Tại Việt Nam

Thống kê tình hình chứng nhận ISO 14001 tại Việt Nam

3.2 Trên thế giới

Thống kê chứng nhận ISO 14001 trên toàn thế giới

4. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo