• Ms. Kim Ngan
    +84938643353
Skype
Facebook

TIÊU CHUẨN WRAP

Wrap là gì ?

WRAP là viết tắt của Worldwide Responsible Accredited Production – là tên của Tổ chức công nhận trách nhiệm xã hội trong sản xuất toàn cầu. WRAP được hình thành từ mong muốn thành lập một cơ quan độc lập và khách quan để giúp các nhà máy may mặc và giày dép trên thế giới xác nhận rằng họ đang hoạt động phù hợp với luật pháp địa phương và các tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận về các thực hành đạo đức tại nơi làm việc. Vào giữa những năm 1990, khi một loạt các báo cáo phản ánh về bóc lột lao động xảy ra ở nhiều nhà máy may mặc trên thế giới, bao gồm giờ làm việc quá mức, điều kiện làm việc không an toàn, và sự từ chối một số lợi ích hợp pháp theo yêu cầu của người lao động. Nhận thấy rằng một hoàn cảnh như vậy có thể là mối nguy cho toàn bộ ngành công nghiệp may mặc, Hiệp hội sản xuất y phục Mỹ (nay là Hiệp hội y phục và da giày Mỹ) đã thực hiện việc điều phối các hoạt động để đáp lại vấn đề này. Một lực lượng đặc nhiệm đã được thành lập và đã nhận được các ý kiến ủng hộ ​​từ nhiều bên khác nhau bao gồm cả các thương hiệu, nhà cung cấp, các tổ chức phi chính phủ, các học viện, và các quan chức chính phủ. Dựa trên những phát hiện của họ, lực lượng đặc nhiệm đề xuất sáng kiến lập ra một tổ chức thứ 3 độc lập với các ảnh hưởng của chính phủ hoặc công ty để xác định và giảm thiểu các điều kiện bóc lột người lao động ở các nhà máy trên toàn thế giới. Những  cái tên đầu tiên trong Ban điều hành được ghi vào năm 1999 và WRAP đã chính thức được thành lập vào năm 2000.

Thừa nhận rằng uy tín của chương trình phụ thuộc vào việc đảm bảo tính khách quan, WRAP đã được tổ chức một cách đặc biệt độc lập - cả về mặt tài chính và quản lý đối với ngành công nghiệp may mặc. Điều này bắt đầu với việc đề cử ban điều hành. Mặc dù đại diện của ngành công nghiệp dệt may được tham gia trong Ban điều hành để cung cấp cái nhìn sâu sắc và quan điểm của nghành, nhưng Điều lệ của Ban điều hành là bao gồm đa số các cá nhân không có liên quan với các ngành công nghiệp may mặc. Hơn nữa, về cấu trúc, WRAP không được thiết lập như một tổ chức thành viên (còn nữa, mặc dù không nhận được thu nhập từ các khoản thuế, từ đóng góp của hội viên hoặc trợ cấp của chính phủ, nhưng WRAP có tài chính tốt, với doanh thu được tạo ra hoàn toàn thông qua lệ phí đăng ký của cơ sở và các khoản thu từ đào tạo).

Ngày nay, WRAP đã phát triển để trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc tuân thủ trách nhiệm xã hội và là một đối tác chuỗi cung ứng độc lập đáng tin cậy cho hàng chục công ty trên khắp thế giới. Mô hình cơ sở toàn diện của nó đã giúp WRAP trở thành chương trình chứng nhận tuân thủ xã hội độc lập lớn nhất thế giới cho ngành sản xuất đồ trang sức / ngành công nghiệp dệt may (theo điều tra của UNIDO năm 2010, Thành lập tiêu chuẩn làm việc cá nhân cho bạn, WRAP là "tiêu chuẩn thường được trích dẫn" về chứng nhận tuân thủ trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực dệt may). Chỉ tính riêng trong năm 2013, đã có hơn 2.300 cơ sở từ 50 quốc gia tham gia, và hiện có khoảng 1.900 cơ sở được chứng nhận WRAP trên khắp thế giới, sử dụng hơn 1,65 triệu người lao động.

Các yêu cầu Wrap gồm:

1. Luật pháp và quy tắc nơi làm việc

2. Lao động cưỡng bức

3. Lao động trẻ em

4. Ngăn cấm quấy rối và ngược đãi

5. Bồi thường và phúc lợi

6. Giờ làm việc

7. Phân biệt đối xử

8. Sức khoẻ và an toàn môi trường làm việc

9. Tự do hiệp hội và thoả thuận tập thể

10. Các điều lệ, quy tắc và tiêu chuẩn về môi trường

11. Thực hiện đúng thủ tục thuế quan

12. An ninh