• Ms. Kim Ngan
  +84938643353
Skype
Facebook

BRCGS Food Issue 9 - Cập nhật những thay đổi chính và Mốc thời gian chuyển đổi

Sau giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 6 tháng, phiên bản 9 mới của Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm BRCGS (BRCGS Food) sẽ bắt đầu vào ngày 01/02/2023. Để giúp bạn chuẩn bị cho vấn đề mới, chúng tôi sẽ phác thảo những thay đổi chính ngay cho bạn.

Chất lượng và an toàn thực phẩm

Được công bố lần đầu tiên vào năm 1998, Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm BRCGS mang đến cho các nhà sản xuất, nhà cung cấp thực phẩm và nhà máy chế biến thực phẩm cơ hội được chứng nhận. Chứng nhận BRCGS Food được quốc tế công nhận. Nó cung cấp bằng chứng rằng công ty của bạn tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn thực phẩm.

 • Tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm
 • Tiếp cận đơn giản thị trường Vương quốc Anh
 • Phòng ngừa lỗi trong chế biến thực phẩm
 • Tăng niềm tin giữa các nhà cung cấp, khách hàng và đối tác kinh doanh

BRCGS Food - Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm, chất lượng cao

BRCGS "Tiêu chuẩn Toàn cầu về An toàn Thực phẩm" được phát triển bởi tổ chức độc lập "Brand Reputation through Compliance" . Mục đích của tiêu chuẩn là đảm bảo chất lượng và an toàn của thực phẩm.

Các tiêu chí quan trọng của Tiêu chuẩn BRCGS Food

Để được chứng nhận theo các yêu cầu BRCGS, các công ty phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Trong số đó, cần phải tuân theo các nguyên tắc của HACCP  (Phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn) và GMP  (Thực hành sản xuất tốt).

Chứng nhận BRCGS Food phù hợp với ai ?

Chứng nhận BRCGS FOOD rất quan trọng đối với tất cả các công ty chế biến hoặc làm việc với thực phẩm mở. Họ có thể là nhà sản xuất có thương hiệu cũng như nhà cung cấp hoặc công ty đóng gói thực phẩm.

Tiêu chuẩn BRCGS Food đã phát triển như thế nào?

Tiêu chuẩn Chất lượng và An toàn Thực phẩm BRCGS được phát triển cùng với các công ty và hiệp hội thương mại Châu Âu và được công bố lần đầu tiên vào năm 1998. BRCGS là sự kế thừa của Hiệp hội Bán lẻ Anh, hiệp hội thương mại của Anh.

Phần 1: Tiêu chuẩn BRCGS Food 9 có gì mới?

So với phiên bản trước, Phiên bản 9 của Tiêu chuẩn Thực phẩm BRCGS có một số thay đổi quan trọng. Theo BRCGS, vấn đề mới nhấn mạnh các chủ đề chính để đảm bảo khả năng áp dụng toàn cầu của Tiêu chuẩn. Một số điều khoản mới đã được thêm vào các lĩnh vực chính được liệt kê dưới đây:

 • Tích hợp các yêu cầu điểm chuẩn của Sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu (Global Food Safety Initiative - GFSI 2020);
 • Yêu cầu cụ thể để thực hiện và tuân thủ các điều lệ pháp luật có liên quan
 • Yêu cầu chi tiết để xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm
 • Sửa đổi phần kế hoạch an toàn thực phẩm để phù hợp với Kiểm chứng khía cạnh Codex Alimentarius.
 • Yêu cầu rõ ràng, chi tiết khi thuê ngoài gia công
 • Mở rộng các yêu cầu Phòng vệ Thực phẩm và Gian lận Thực phẩm
 • Yêu cầu chi tiết đối với địa điểm hoạt động sản xuất thức ăn cho vật nuôi và thức ăn chăn nuôi
 • Nội dung mới về các yêu cầu đối với các địa điểm chế biến động vật (ví dụ: đối với thịt đỏ, gia cầm hoặc cá - chẳng hạn như lò mổ hoặc nơi đánh bắt cá)
 • Đánh giá không báo trước bắt buộc 3 năm một lần
 • Giới thiệu lại tùy chọn đánh giá kết hợp đã công bố để tái chứng nhận  bao gồm đánh giá từ xa, sau đó là đánh giá tại chỗ

Những điều này sẽ được giải thích chi tiết hơn dưới đây.

Phần 2: Những thay đổi chính trong các yêu cầu của Bản 9 so với Bản 8

Những thay đổi này, được liệt kê theo thứ tự từ Mục 1 đến Mục 9, được liệt kê dưới đây. Các yêu cầu trong Mục 1 đến Mục 7 áp dụng cho tất cả các bước của quy trình, với các ngoại lệ sau:

 • 5.8 chỉ áp dụng cho các địa điểm sản xuất, chế biến hoặc đóng gói thức ăn cho vật nuôi hoặc thức ăn cho động vật
 • 5.9 chỉ áp dụng cho chế biến động vật (chẳng hạn như lò mổ hoặc thủy sản)
 • 8 chỉ áp dụng cho các cơ sở sản xuất có rủi ro cao, chăm sóc cao hoặc môi trường xung quanh
 • 9 chỉ áp dụng cho các sản phẩm thương mại, đây là phần tự nguyện

 

Mục 1: Cam kết của quản lý cấp cao

1.1.2 An toàn thực phẩm và văn hóa chất lượng

Sau phần giới thiệu và triển khai ban đầu về văn hóa an toàn thực phẩm trong bản BRCGS Food 8, trọng tâm của bản mới này là tiếp tục đạt được sự thay đổi tích cực về văn hóa trong công ty. Mục tiêu của tiêu chuẩn là thúc đẩy các thay đổi hành vi cần thiết để cải thiện văn hóa. Điều này đặc biệt đề cập đến nhận thức của nhân viên về các hoạt động và tuân thủ an toàn sản phẩm tại cơ sở. Có một yêu cầu rằng địa điểm phải có kế hoạch duy trì và phát triển văn hóa chất lượng và an toàn sản phẩm trong địa điểm. Khoản 1.1.2 của Tiêu chuẩn BRCGS Food 9 định nghĩa các ví dụ về các hoạt động như vậy:

1.1.2 The site’s senior management shall define and maintain a clear plan for the development and continuing improvement of a food safety and quality culture. The plan shall include measures needed to achieve a positive culture change.

This shall include:

 • defined activities involving all sections of the site that have an impact on product safety. As a minimum, these activities shall be designed around:

- clear and open communication on product safety training

- feedback from employees

- the behaviors required to maintain and improve product safety processes performance measurement of activities related to the safety, authenticity, legality and quality of products

 • an action plan indicating how the activities will be undertaken and measured, and the intended timescales
 • a review of the effectiveness of completed activities.

The plan shall be reviewed and updated at least annually, at a minimum."

 

Mục 2: Kế hoạch An toàn Thực phẩm - HACCP

Các nguyên tắc HACCP của Codex Alimentarius hiện hành đã ảnh hưởng đến việc sửa đổi một số điều khoản trong bản 9. Các địa điểm được khuyến nghị tránh sử dụng nhiều kế hoạch với thuật ngữ khác nhau, nhưng  không nhất thiết phải áp dụng thuật ngữ của Tiêu chuẩn.

2.7.4 Where the control of a specific food safety hazard is achieved through prerequisite programmes (see section 2.2) or control measures other than critical control points (CCPs; see clause 2.8.1), this shall be stated and the adequacy of the programme to control the specific hazard validated

Điều khoản này chỉ yêu cầu xác thực các chương trình tiên quyết cụ thể để giảm thiểu hoặc loại bỏ một mối nguy cụ thể (trong PRP vận hành ISO 22000). Ví dụ, làm sạch ô nhiễm chéo chất gây dị ứng (mục 5.3.8) hoặc đảm bảo đủ nhiệt độ bảo quản lạnh trong suốt quá trình thả và bảo quản đầy đủ để ngăn ngừa nguy cơ vi khuẩn phát triển. Tất cả các chương trình tiên quyết khác, chẳng hạn như kiểm soát sinh vật gây hại, vệ sinh hoặc đào tạo nhân viên đều không được bao gồm, cũng như việc vệ sinh tường hoặc sàn nói chung.

Các yêu cầu trong 2.12 đối với "Xác thực kế hoạch HACCP và thiết lập quy trình xác minh" (tương đương với Codex Alimentarius Bước 11, Nguyên tắc 6) là mới. Yêu cầu mới này phản ánh khuyến nghị từ Nguyên tắc chung về an toàn thực phẩm của Codex Alimentarius đối với việc xác nhận các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm. Những thay đổi đối với HACCP hoặc kế hoạch an toàn thực phẩm có thể ảnh hưởng đến an toàn sản phẩm, phải được kiểm tra để đảm bảo chúng kiểm soát hiệu quả mối nguy đã xác định trước khi thực hiện.

 

Mục 3: An toàn thực phẩm và hệ thống quản lý chất lượng

3.4 Đánh giá nội bộ : Theo điều khoản 1.1.4 "Cuộc họp xem xét của lãnh đạo", cuộc xem xét của lãnh đạo yêu cầu kết quả từ đánh giá nội bộ, nhưng chúng không được mô tả chi tiết. Mục xem xét quản lý được yêu cầu ở đây là xem xét bản tóm tắt kết quả kế hoạch hành động phát sinh trong quá trình đánh giá nội bộ. Điều này không chỉ áp dụng cho các cuộc đánh giá nội bộ mà còn cho chương trình kiểm tra hoặc vệ sinh hoặc kiểm tra hiện trường được lập thành văn bản.

3.5.4 Gia công thuê ngoài: Các yêu cầu mới đã được thêm vào để đảm bảo rằng các quy trình thuê ngoài được xem xét trong kế hoạch HACCP của địa điểm và các yêu cầu được thống nhất và ghi lại trong thông số kỹ thuật. Định nghĩa về thuê ngoài được trình bày rõ ràng và chi tiết trong một tuyên bố toàn diện về ý định. Điều quan trọng là an toàn thực phẩm được duy trì trong suốt quá trình sản xuất thuê ngoài.

Phân tích nguyên nhân gốc rễ được yêu cầu trong phần 3.7 Các hành động khắc phục và phòng ngừa đã được làm rõ để đảm bảo cách tiếp cận nhất quán và cung cấp mối liên kết tốt hơn với các phần khác để cải tiến liên tục.

 

Mục 4: Tiêu chuẩn địa điểm

4.2 Phòng vệ thực phẩm: Phần này liệt kê các yêu cầu phòng vệ thực phẩm. Các yêu cầu này chủ yếu yêu cầu đánh giá rủi ro về các rủi ro tiềm ẩn do cố ý gây ô nhiễm tại địa điểm. Tuy nhiên, việc đánh giá rủi ro cũng có thể được kết hợp với các yêu cầu của phần 5.4 Tính xác thực của sản phẩm, khiếu nại và chuỗi hành trình sản phẩm trong đó đánh giá sự pha trộn nguyên liệu thô bên ngoài cơ sở sản xuất (gian lận thực phẩm).

Đối với vấn đề vệ sinh, trọng tâm đã được đặt vào thiết bị có liên quan đến những điểm không phù hợp phổ biến nhất. Một số tiêu chuẩn và hướng dẫn thực hành tốt khác cung cấp các khuyến nghị chi tiết cho các thiết bị và dụng cụ vệ sinh. Do đó, Mục 4.6 Thiết bị đã được sửa đổi hoàn toàn để phù hợp với thực tiễn tốt hiện tại:

 • Xem xét vấn đề vệ sinh khi mua thiết bị mới hoặc thiết bị mới cho địa điểm.
 • Yêu cầu đối với thiết bị di động
 • Thiết kế thiết bị và sự phù hợp của nó để sử dụng trong sản xuất thực phẩm, thường được gọi là 'thiết kế hợp vệ sinh', đã phát triển đáng kể kể từ khi Ấn bản 8 được xuất bản
 • mua thiết bị: thiết bị mới, tân trang, đã qua sử dụng
 • điều khoản mới để cài đặt (hoặc vận hành)
 • điều khoản mới cho thiết bị di động và tĩnh

 

Mục 5: Kiểm soát sản phẩm

5.4.7 Yêu cầu mới để xác thực tuyên bố sản phẩm trên nhãn đã được thêm vào đây.

Việc đánh số trong phần 5.6 Kiểm tra sản phẩm, thử nghiệm sản phẩm tại chỗ và phân tích trong phòng thí nghiệm đã thay đổi, nội dung của các điều khoản từ vấn đề 8 đã được điều chỉnh một chút.

Việc đánh số trong mục 5.6 Kiểm tra sản phẩm, thử nghiệm sản phẩm tại chỗ và phân tích trong phòng thí nghiệm đã thay đổi, nội dung của các điều từ Issue 8 đã được điều chỉnh một chút.

5.8 Yêu cầu về thức ăn cho vật nuôi và thức ăn cho vật nuôi

Ở đây tiêu đề đã được làm rõ, thay vì thức ăn chăn nuôi trong Issue 8, điều khoản hiện đề cập đến thức ăn cho vật nuôi và thức ăn chăn nuôi. Các yêu cầu mới đã được thiết lập đối với các nhà sản xuất.

Điều khoản Mới 5.9 : Chế biến động vật

Khi một địa điểm hoàn thành quá trình chế biến động vật hoặc chế biến thịt (ví dụ: đối với thịt đỏ, gia cầm hoặc cá), cần phải có các biện pháp kiểm soát cụ thể để đảm bảo rằng thực phẩm an toàn và phù hợp với mục đích sử dụng trong quá trình chế biến động vật.

 

Mục 6.1: Kiểm soát hoạt động

Có một điều khoản mới trong phần này yêu cầu điều đó, ví dụ: các sản phẩm phụ nằm ngoài phạm vi đánh giá không ảnh hưởng đến sự an toàn của các sản phẩm được đánh giá.

 

Mục 7.4: Quần áo bảo hộ

7.4.3 Bản 8 đã nêu "kiểm tra hiệu quả của việc làm sạch", bây giờ cần phải có "xác nhận hiệu quả của việc làm sạch".

 

Mục 8: Khu vực rủi ro sản xuất – rủi ro cao, chăm sóc cao và môi trường xung quanh chăm sóc cao

8.2.3 mới Các yêu cầu đối với tường có thể tháo rời ở các khu vực có nguy cơ cao hoặc cần được chăm sóc cẩn thận.
8.5.4 mới Thiết bị CIP chỉ được sử dụng cho các khu vực được chỉ định (các hệ thống riêng biệt cho các khu vực sản xuất có rủi ro cao, chăm sóc cao và các khu vực sản xuất khác) hoặc với các hệ thống kiểm soát nếu được sử dụng ở tất cả các khu vực.
8.7.1 bản 8 đã nêu "kiểm tra hiệu quả của việc làm sạch", bây giờ cần phải có "xác nhận hiệu quả của việc làm sạch".

 

Mục 9: Yêu cầu đối với sản phẩm thương mại

Yêu cầu này cho phép đánh giá bao gồm việc xử lý các sản phẩm thường nằm trong phạm vi của tiêu chuẩn và được lưu trữ tại địa điểm, nhưng không được sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc dán nhãn ở đó. Công ty phải thiết lập các thủ tục để đảm bảo rằng thành phẩm an toàn, tuân thủ các yêu cầu pháp lý và đã được sản xuất theo thông số kỹ thuật của sản phẩm. Mục 9 này vẫn là tự nguyện.

Mục mới  9.1 Kế hoạch An toàn Thực phẩm - HACCP với một sản phẩm được kinh doanh riêng biệt hoặc một sản phẩm được kinh doanh tích hợp vào kế hoạch HACCP hiện có, về nhận, lưu trữ và gửi hàng hóa được đặt trước các phần hiện có của issue 8, với các phần còn lại được đưa ra mức cao hơn.

 

Phần 3: Mốc thời gian chuyển đổi

Việc áp dụng Tiêu chuẩn BRCGS Food Issue 9 là bắt buộc đối với tất cả các cuộc đánh giá diễn ra sau ngày 01/02/2023. Trước thời điểm đó, chúng tôi không thể cấp chứng nhận cho Bản 9. Nếu kỳ đánh giá của bạn đến hạn trước ngày 01/02/2023, thì bạn sẽ được đánh giá theo Bản 8. Nếu lần đánh giá tiếp theo của bạn không được báo trước và bạn sắp đến hạn đánh giá tái chứng nhận vào đầu năm 2023, thì bạn vẫn có thể được đánh giá theo Bản 8. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sớm chuẩn bị và thực hiện các thay đổi đối với hệ thống của mình sau khi Tiêu chuẩn được xuất bản, khi đến hạn tái chứng nhận.

Một địa điểm có thể chọn giữa ba tùy chọn đánh giá cho Issue 9:

1. Chương trình đánh giá được thông báo (bắt buộc 3 năm một lần đánh giá không báo trước)
2. Chương trình đánh giá được thông báo hỗn hợp (bao gồm đánh giá từ xa, tiếp theo là đánh giá tại chỗ, với đánh giá bắt buộc không báo trước cứ 3 năm / lần)
3. Chương trình đánh giá không báo trước

Phần 4: Tải ngay bản tiêu chuẩn mới nhất !

Tiêu chuẩn hiện có tại website: BRCGS.com . Sau khi đăng ký, bạn có thể tải xuống tiêu chuẩn hoàn chỉnh miễn phí dưới dạng tệp PDF (chỉ đọc) hoặc đặt mua bản cứng hoặc tải xuống một tệp PDF không được bảo vệ có tính phí.

 

PHD ROYAL tư vấn và đào tạo BRCGS Food 9 của bạn

PHD ROYAL là một trong những tổ chức chứng nhận hàng đầu về hệ thống quản lý chất lượng và tiêu chuẩn bền vững. Chúng tôi sát cánh cùng bạn trong suốt quá trình chứng nhận - với việc lập kế hoạch đánh giá suôn sẻ, các đánh giá viên giàu kinh nghiệm và các báo cáo đánh giá chuyên sâu.

Tại PHD ROYAL, chúng tôi đem đến cho bạn nhiều lựa chọn phù hợp:

 • Tư vấn thiết kế, điều chỉnh nhà xưởng với chi phí thấp nhưng đáp ứng tiêu chuẩn đầy đủ.
 • Khảo sát thực tế để chỉnh hệ thống tương thích và tối ưu quản lý hiện tại với yêu cầu tiêu chuẩn để giảm nguồn lực triển khai mức thấp nhất.
 • Đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ cho các học viên
 • Tham gia soạn thảo tài liệu, biểu mẫu và hướng dẫn áp dụng tài liệu
 • Hướng dẫn và tham gia đánh giá nội bộ để điều chỉnh hệ thống cho phù hợp
 • Thực hiện Đánh giá thử để xác định bất kỳ lỗ hổng nào
 • Hỗ trợ đánh giá chứng nhật để đạt kết quả chứng nhận tốt nhấ

Với bất kỳ các thông tin thêm cần hỗ trợ?

Liên hệ hotline +84938643353 (Ms. Kim Ngân), mail [email protected], [email protected] để được hỗ trợ!