• Ms. Kim Ngan
    +84938643353
Skype
Facebook

GMP WHO: Thực hành tốt sản xuất dược phẩm

GMP WHO: Thực hành tốt sản xuất dược phẩm

 

1. Lợi ích của việc áp dụng GMP WHO

 

  • Giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, đặc biệt đối với các tác nhân không thể loại bỏ bằng cách kiểm tra sản phẩm cuối.
  • Nâng cao Uy tín và Năng lực cạnh tranh.
  • Vượt qua các hàng rào kỹ thuật.
  • Đáp ứng các yêu cầu về luật định.

 

2. GMP WHO là gì?

GMP WHO là một hướng dẫn thực hành tốt sản xuất theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). GMP là một phần của hệ quản lý chất lượng nhằm đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất đồng đều và được kiểm soát theo các tiêu chuẩn chất lượng
thích hợp theo định hướng sử dụng và theo yêu cầu của giấy phép lưu hành, giấy phép thử nghiệm lâm sàng hoặc tiêu chuẩn sản phẩm. GMP liên quan đến cả sản xuất và QC. GMP nhắm chủ yếu vào quản lý và giảm thiểu rủi ro tồn tại trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của sản phẩm

Phiên bản hiện hành của GMP WHO là TRS 986 được phát hành năm 2014. Ở phiên bản mới này, GMP WHO bao gồm hoạt động đánh giá rủi ro về chất lượng.

Mô tả vắn tắt các điều khoản cơ bản của GMP WHO như sau:

GMP WHO: Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất dược phẩm

4. Quy trình triển khai dịch vụ đào tạo – tư vấn

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo