• Ms. Kim Ngan
  +84938643353
Skype
Facebook

TQM – Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện

TQM – Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện

 

1. Lợi ích của việc áp dụng TQM

 

 • Thúc đẩy nhận thức về chất lượng và kêu gọi sự tham gia của mọi người, do đó giảm sai hỏng. Điều này có nghĩa là kiểm soát chất lượng ngay tại nguồn.
 • Giải quyết vấn đề trở nên đơn giản. Thông qua các công cụ như kỹ thuật thống kê, kỹ thuật phân tích sai hỏng…, các sai lỗi được nhận diện và giải quyết.
 • Giúp cải tiến liên tục các quá trình & sản phẩm. Cải thiện hiệu suất sử dụng thiết bị và năng suất của lực lượng lao động.
 • Tập trung vào chất lượng sản phẩm và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.
 • Tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi nhuận

 

2. TQM là gì?

TQM – Total Quality Management: là hệ thống quản lý tập trung vào chất lượng, dựa vào sự tham gia của tất cả thành viên của tổ chức, nhằm đạt tới sự thành công lâu dài nhờ thỏa mãn khách hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên đó và cho xã hội.

 

TQM áp dụng cách thức quản lý tạo thuận lợi cho tăng trưởng bền vững thông qua việc huy động hết tâm trí của tất cả mọi thành viên nhằm tạo ra chất lượng một cách kinh tế theo yêu cầu khách hàng
TQM: Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện

TQM có các đặc điểm sau:

 • Khách hàng là tiêu điểm số 1, thực hành PDCA (Plan – Do – Check – Action).
 • Chất lượng tổng hợp là số ưu tiên 1 để cạnh tranh.
 • Con người là nguồn lực số 1, cần phân quyền thích hợp, thực hành QCC (Quality Control Circle).
 • Cơ cấu tổ chức linh hoạt và Quản lý chéo.
 • Đảm bảo thông tin và áp dụng SPC (quản lý chất lượng bằng các công cụ thống kê) để liên tục cải tiến.
 • Chất lượng được tạo nên bởi sự tham gia của mọi người.
 • Chất lượng bắt đầu bằng đào tạo và kết thúc bằng đào tạo.
 • Đảo bảo mọi người và cả xã hội đều có lợi.
 • Chất lượng được tạo bởi sự tự giác, ý thức tự quản, chia sẻ, hợp tác tích cực, cùng có lợi.
 • Quản lý bằng cách triển khai hệ thống chính sách toàn công ty.
 • Cơ cấu tổ chức linh hoạt, quản lý chức năng chéo.
 • Quản lý dựa trên sự kiện có được bởi thống kê và thông tin chính xác, kịp thời
 • Khuyến khích các ý tưởng cải tiến, sáng tạo.
 • Gạt bỏ sợ hãi, e dè; Tự hào về nghề nghiệp.
 • Thường xuyên xem xét, đánh giá nội bộ bởi các cấp.

TQM: Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện

3. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo TQM

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo