• Ms. Kim Ngan
  +84938643353
Skype
Facebook

ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001: Hệ thống quản lý chất lượng

1. Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001

1.1 Đối với đơn vị áp dụng

 • Cung cấp cho lãnh đạo cấp cao khả năng quản lý hiệu quả.
 • Xác định trách nhiệm rõ ràng trong toàn bộ tổ chức
 • Đáp ứng các yêu cầu về đấu thầu trong một số lĩnh vực
 • Chuyển tải thông điệp tích cực cho nhân viên và khách hàng
 • Xác định và thúc đẩy các quá trình ngày càng tiết kiệm và hiệu quả
 • Giúp thấy rõ các hoạt động kém hiệu quả để cải tiến chúng.
 • Giảm chi phí hoạt động
 • Cung cấp các đánh giá và cải tiến liên tục
 • Tạo ra các cơ hội marketing

 

1.2 Đối với khách hàng

 

 • Cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ
 • Giao hàng đúng hạn
 • Đúng ngay từ đầu
 • Giảm thiểu hàng trả lại và khiếu nại của khách hàng
 • Chứng minh cam kết đối với chất lượng thông qua đánh giá độc lập

 

2. ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là một tiêu chuẩn nổi tiếng trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 của Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa – ISO. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng, dựa trên cách tiếp cận quá trình – hệ thống và chu trình PDCA. ISO 9001:2015 là phiên bản hiện hành của tiêu chuẩn ISO 9001.

3. Có bao nhiêu đơn vị đã được chứng nhận ISO 9001?

3.1 Tại Việt Nam

Thống kê chứng nhận ISO 9001 tại Việt Nam

3.2 Trên thế giới

Thống kê chứng nhận ISO 9001 trên toàn thế giới, tính đến 2013

 

5. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo