• Ms. Kim Ngan
    +84938643353
Skype
Facebook

TPM – Hệ thống bảo trì toàn diện

TPM – Hệ thống bảo trì toàn diện

 

1. Lợi ích của việc áp dụng TPM

TPM : Lợi ích của việc áp dụng

2. TPM là gì?

TPM là một hệ thống quản lý hiện đại đã được áp dụng khá rộng rãi trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và trong văn phòng, đặc biệt là sản xuất theo dây chuyền, nhằm khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có của công ty như: công nghệ, thiết bị, con người, thị trường, thời cơ… nêu cao tinh thần tự giác, luôn tìm kiếm – phân tích – loại bỏ tổn thất, chia sẽ kinh nghiệm lẫn nhau để đưa đơn vị sản xuất đó lên một bước phát triển mới một cách bền vững và toàn diện. Nó sẽ giúp nhà sản xuất nâng cao năg lực cạnh tranh nếu biết kiên trì áp dụng TPM. Nó có thể giải quyết các yếu tố quyết định trong cạnh tranh như: năng suất (Productive), chất lượng (Quality), chi phí (Cost), giao hàng (Delivety), tinh thần làm việc (Morale), an toàn – sức khoẻ – môi trường (Safely – Health – Enviroment), nó giúp cho nhà sản xuất giải phóng các trở
ngại trên con đường đạt đến mục tiêu của công ty.

 

Các trụ cột của TPM:
TPM: 5 trụ cột

3. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo TPM

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo