• Ms. Kim Ngan
  +84938643353
Skype
Facebook

TQM – Nhiệt tình & Đột phá

TQM tập trung kiểm soát con người, kiểm soát phương pháp, kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào, và kiểm soát trang thiết bị. (Kiểm soát 4M – Men, Method, Material, Machine). Phương pháp này giảm được chi phí kiểm tra, duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, đạt lợi nhuận cao giảm sai sót. TQM đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, nâng cao năng suất, cải tiến không ngừng.

TQM – Nhiệt tình & Đột phá

1. Các lợi ích

 • - Cán bộ nhân viên nhiệt tình, đột phá & cải tiến công việc hằng ngày
 • - Cán bộ nâng cao kỹ năng giao tiếp, tự tin trước đám đông, nâng cao ý thức trong công việc quản lý điều hành đơn vị phụ trách.
 • - Khóa học đi sâu giải quyết vấn đề, dễ hiểu, liên hệ thực tế công việc và áp dụng ngay, có
  hiệu quả
 • - Giúp cán bộ nhìn nhận và thay đổi bản thân, cải tiến mối quan hệ giữa cán bộ quản lý và nhân viên
 • - Giảm bớt việc nhân viên đổ lỗi cho nhau khi có khó khăn hoặc sự không phù hợp trong sản xuất kinh doanh
 • - Các cán bộ nhiệt tình, tích cực hợp tác hơn trong việc thúc đẩy tiến bộ, hoàn thành nhiệm vụ.

2.TQM (Total Quality Managerment) là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên:

 1. Sự tham gia của tất cả mọi người trong tổ chức.
 2. Luôn nâng cao sự thoả mãn khách hàng (khách hàng là thượng đế).
 3. Luôn cải tiến chất lượng để làm hài lòng khách hàng.
 4. Tập trung đi tìm nguyên nhân của sự không phù hợp – để ngăn ngừa sự tái diễn .
 5. Thực hiện PDCA (Plan – Do - Check – Action) .

TQM tập trung kiểm soát con người, kiểm soát phương pháp, kiểm soát
nguyên  vật liệu đầu vào, và kiểm soát trang thiết bị. (Kiểm soát 4M – Men, Method, Material, Machine).
Phương pháp này giảm được chi phí kiểm tra, duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, đạt lợi nhuận cao giảm sai sót.
TQM đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, nâng cao năng suất, cải tiến không ngừng.
 

3. Nội dung chủ yếu

TQM - Nhiệt tình & Đột phá

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo