• Ms. Kim Ngan
  +84938643353
Skype
Facebook

ISO 50001:2018 Hệ thống quản lý năng lượng

Lợi ích của việc áp dụng

Sử dụng năng lượng hiệu quả giúp các tổ chức tiết kiệm tiền cũng như giúp bảo tồn tài nguyên và giải quyết biến đổi khí hậu. 

ISO 50001 hỗ trợ các tổ chức trong tất cả các lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, thông qua sự phát triển của một hệ thống quản lý năng lượng (EnMS). 

Kết quả hình ảnh cho ISO 50001:2018

 ISO 50001: 2018 - Hệ thống quản lý năng lượng 

 ISO 50001 dựa trên mô hình hệ thống quản lý cải tiến liên tục cũng được sử dụng cho các tiêu chuẩn nổi tiếng khác như ISO 9001 hoặc ISO 14001. 

Điều này giúp các tổ chức tích hợp quản lý năng lượng trở nên dễ dàng hơn trong nỗ lực nâng cao chất lượng và quản lý môi trường. 

 ISO 50001: 2018 cung cấp một khung các yêu cầu cho các tổ chức để: 

 • Xây dựng chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.
 • Sửa các mục tiêu và mục tiêu để đáp ứng chính sách.
 • Sử dụng dữ liệu để hiểu rõ hơn và đưa ra quyết định về sử dụng năng lượng.
 • Đo lường kết quả.
 • Xem xét chính sách hoạt động tốt như thế nào và 
 • Liên tục cải thiện quản lý năng lượng.
 • Quản lý nhu cầu sử dụng năng lượng hiện tại. Đánh giá nhu cầu sử dụng trong tương lai và tìm kiếm các cơ hội nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
 • Thiết lập đường năng  lượng cơ sở và hệ thống giám sát, báo cáo tiêu thụ năng lượng, từ đó có các hành động xử lý kịp thời nhằm đảm bảo đạt mục tiêu về sử dụng và tiêu thụ năng lượng.
 • Có công cụ báo cáo hữu hiệu về kết quả thực hiện các cam kết đối với sử dụng và tiêu thụ năng lượng

Bao nhiêu đơn vị đã được chứng nhận?

Hình 1: Chứng nhận ISO 50001 toàn cầu đến 2017 theo kết quả khảo sát của iso.org

Hình 2: Chứng nhận ISO 50001 tại Việt nam đến 2017 theo kết quả khảo sát của iso.org

[Dữ liệu khảo sát 2017 của iso.org xem tại đây]