• Ms. Kim Ngan
  +84938643353
Skype
Facebook

JIT – Just In Time: Hệ thống sản xuất tức thời

JIT – Just In Time: Hệ thống sản xuất tức thời

 

1. Lợi ích của việc áp dụng JIT

JIT: Hệ thống sản xuất vừa kịp lúc

 

 • Giảm khối lượng công việc
 • Giảm tồn kho
 • Giảm thời gian tạo sản phẩm
 • Giảm không gian xưởng sản xuất
 • Cải tiến chất lượng sản phẩm
 • Cải thiện năng suất
 • Giảm diện tích kho
 • Giảm công việc phải làm lại
 • Giảm phế liệu
 • Giảm chi phí sản xuất
 • Giảm thời gian setup
 • Gia tăng tính thuận lợi
 • Cải thiện sản lượng bán
 • Kiến nghị của nhân viên
 • Giảm lực lượng lao động
 • Kiểm soát nhà xưởng tốt hơn

 

2. JIT là gì?

JIT là hệ thống điều hành sản xuất trong đó các luồng nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa và sản phẩm lưu hành trong quá trình sản xuất và phân phối được lập kế hoạch chi tiết trong từng bước, sao cho quá trình tiếp theo có thể thực hiện ngay khi kết thúc quá trình hiện thời. Do đó, không có hạng mục nào trong quá trình sản xuất rơi vào tình trạng để không, chờ xử lý, không có nhân công hay thiết bị nào phải đợi để có đầu vào vận hành.

 

Cấu trúc hệ thống JIT:
JIT: Hệ thống sản xuất vừa kịp lúc

Loại bỏ lãng phí bằng JIT:
JIT: Hệ thống sản xuất vừa kịp lúc

3. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo JIT

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo