toto togel 4d situs toto togel situs togel slot deposit pulsa slot gacor 4d data keluaran hk
  • Mr. Warren Dang
    +84 333831753
Skype
Facebook

ISO 9001: 2015 SẼ KHÔNG SỬA ĐỔI ĐẾN 2030

ISO 9001: 2015 Không thay đổi - Không sửa đổi

Tiêu chuẩn ISO 9001: 2023 được mong đợi nhiều đã bị hủy bỏ.

Lần đầu tiên, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã quyết định giữ nguyên tiêu chuẩn quản lý nổi tiếng nhất của mình - ISO 9001 - không thay đổi trong quá trình xem xét và sửa đổi theo lịch trình.

Quyết định được đưa ra dựa trên cuộc khảo sát người dùng mà tiểu ban kỹ thuật của ISO phụ trách ISO 9001 đã tiến hành vào năm 2020. Sau sự bỏ phiếu của người dùng, đánh giá nội bộ và bỏ phiếu giữa các thành viên, tiểu ban đã phê duyệt xác nhận ISO 9001: 2015 mà không có sửa đổi vào ngày 1 tháng 5 năm 2021.

Bản sửa đổi tiếp theo: ISO 9001: 2030

Quyết định không thay đổi tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 ngụ ý rằng quá trình xem xét có hệ thống tiếp theo của tiêu chuẩn sẽ bắt đầu sau 5 năm. Với thời gian thông thường để hoàn thành quá trình xem xét và phát triển và phê duyệt bản sửa đổi, phiên bản tiếp theo của ISO 9001 có thể sẽ được xuất bản vào năm 2030.

Những gì mong đợi từ ISO 9001: 2030

Việc bỏ phiếu để bỏ qua việc sửa đổi ISO 9001: 2015 vào thời điểm này đã được thực hiện với tỷ lệ sít sao. Mục đích của cuộc khảo sát không chỉ để xác định quan điểm của người dùng về phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn mà còn để thu thập ý kiến ​​về những gì nên thay đổi. Ý kiến ​​đóng góp của người dùng và các hiệp hội ngành, cũng như các cuộc thảo luận với các chuyên gia chất lượng có ảnh hưởng khác đã khiến chúng tôi mong đợi những thay đổi sau đây trong ISO 9001: 2030:

- Tích hợp các công nghệ mới nổi, bao gồm sự gia tăng nhanh chóng trong số hóa và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đánh dấu quyết định tự động

- Bao gồm đạo đức và tính chính trực và sự phù hợp với các quyết định, hành động và tương tác của công ty với các bên liên quan

- Mở rộng khái niệm về sự hài lòng của khách hàng trở thành toàn bộ trải nghiệm của khách hàng

- Đổi mới tập trung vào đảm bảo chất lượng (điều này cũng có thể dẫn đến áp lực của khách hàng tăng lên để được chứng nhận ISO 9001, một sự phát triển mà ISO chắc chắn sẽ đánh giá cao)

- Giải thích cho các nhà cung cấp dịch vụ và tăng cường các yêu cầu dịch vụ (một số thậm chí còn đề xuất một tiêu chuẩn riêng cho các dịch vụ)

- Làm rõ thêm rằng QMS là một phần không thể thiếu của các quy trình kinh doanh

Sau khi duy trì hiện trạng của ISO 9001 trong 15 năm, rất có thể bản sửa đổi năm 2030 sẽ có một số thay đổi lớn. Mặt khác, cấu trúc cấp cao được ủy quyền hạn chế khả năng đổi mới.

Trích dẫn ISO.ORG