toto togel 4d situs toto togel situs togel slot deposit pulsa slot gacor 4d data keluaran hk
  • Mr. Warren Dang
    +84 333831753
Skype
Facebook

TIN TỨC

ISO 45001:2018- Tiêu chuẩn quốc tế mới cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 

2016-02-29 14:01:19
images/item/item_s43.jpg

ISO 45001:2018 một tiêu chuẩn chưa công bố Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn tiêu chuẩn quản lý, thiết lập để thay thế OHSAS 18001 . Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp –Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng đã chính ...

Xem Thêm

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chính thức được ban hành và áp dụng

2016-01-19 21:24:50
images/item/item_s26.jpg

Giới thiệu ISO 14001 1. ISO 14001 là gì? - ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường, có cấu trúc tương tự như tiêu chuẩn về quản lý chất lượng ISO 9001. Nếu tiêu chuẩn ISO 9001 giải quyết tốt nhất về hệ thống quản lý chất lượng ...

Xem Thêm