toto togel 4d situs toto togel situs togel slot deposit pulsa slot gacor 4d data keluaran hk
  • Mr. Warren Dang
    +84 333831753
Skype
Facebook

Giới Thiệu Chung

PHD ROYALis a strategy consulting company based in HOCHIMINH City (Vietnam). Our consultants and experts have helped companies of all size, non-profit organizations, or government agencies, in Vietnam to/ PHD ROYAL là một công ty tư vấn chiến lược có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), Chuyên gia và mong đợi chúng tôi để giúp các công ty với các loại hình tổ chức, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam để:

ØOrganizationand management onorganization management system achievesISO, Social Responsibilitystandards/ Tổ chức và quản lý hệ thống quản lý tổ chức đáp ứng tiêu chuẩn ISO, Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội.

ØSetupthe business, human resource and restructuring strategy to develop organization on medium-term and long-term strategy to achieve Vision, mission of organization/ Thiết lập chiến lược kinh doanh, nhân sự và tái cấu trúc để phát triển tổ chức trong trung hạn và dài hạn đáp ứng sứ mạng, tầm nhìn của tổ chức.

ØDesignonprograms to increase the attractiveness of small and medium enterprises and international to achieve international standards/ Thiết kế các chương trình để tăng cường hệu quả của các nhà máy vừa, nhỏ và quốc tế để đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Our consultants joined sometypicalprojects/ Các dự án mà chuyên gia chúng tôi tham gia: NEW VINAFILM JSC., NUTRITION FOOD JOINT STOCK COMPANY – NUTIFOOD, AN LONG FOOD JSC.,  Intimex Binh Duong JSC., Anco Family Food JSC., Trang JSC., Nespice CO., LTD.; NHABEXIM CO., LTD., VIET PHAT BIO CORP., KTC trading JSC., TANAKA CO., LTD., PLUS INDUSTRIAL (VIET NAM) CO., LTD., VIS STEEL COMPANY, BINH DUONG GARMENT CO., LTD., KHANG THANH COMPANY, LASGE CO., LTD., BAGS CONNECTION VIETNAM CO., LTD., YUMARK LONG AN (VIETNAM) CO., LTD.;: APPA CO., LTD., Thuan Viet Construction Company, Hoang Lien Son Construction Company, VIS Steel CO., LTD., Hoang Lien Son constructrion CO., LTD.,  Structure Construction No.5 Joint Stock Company, VIET NHAT CONSTRUCTION AND DECORATION JSC., LE TRAN CO., VIETINBANK, MEGAGROUP, Power Generation Corporation 3 – EVN GENCO 3, BRANCH OF SOUTHERN POWER CORPORATION - SCADA OPERATION CENTE - SCADA, HOLCIM VIETNAM, PEB STEEL BUILDING, MAP PACIFIC, SCADA CENTER, HOANG NAM PRODUCTION Co., LTD, NHAT TRUONG VINH CO., LTD, K-SOURCE CO., LTD..,TOYOTA HIROSHIMA, ASIA PAINT, LTD, UNICO ALLAINCE, UWC Precision Engineering Co., Ltd, TAI LOC PHAT SERVICES – COMMERCIAL CO., NHABEXIM CO., LTD. …..