toto togel 4d situs toto togel situs togel slot deposit pulsa slot gacor 4d data keluaran hk
 • Mr. Warren Dang
  +84 333831753
Skype
Facebook

ISO 26000:2010 Tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội của tổ chức ISO

ISO 26000: Tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội của tổ chức ISO

1. Các lợi ích của việc áp dụng ISO 26000

 • Chứng minh sản phẩm được tạo ra bởi môi trường làm việc lành mạnh và công bằng
 • Cải thiện hình ảnh và uy tín của Công ty
 • Thỏa mãn yêu cầu của một số thị trường.
 • Giảm chi phí quản lý các yêu cầu xã hội khác nhau.
 • Cam kết rõ ràng về các chuẩn mực đạo đức và xã hội giúp cho công ty có thể dễ dàng thu hút được các nhân viên được đào tạo và có kỹ năng.
 • Thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu luật pháp về trách nhiệm xã hội đối với người lao động

2. ISO 26000 là gì?

ISO 26000 là một Tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (ISO) đưa ra hướng dẫn về trách nhiệm xã hội. Tiêu chuẩn này định hướng áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô và loại hình, ở cả lĩnh vực công cộng lẫn tư nhân, tại các nước phát triển và đang phát triển, cũng như các nền kinh tế chuyển đổi. Tiêu chuẩn này hỗ trợ họ trong nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội theo yêu cầu ngày càng tăng của xã hội.

Tiêu chuẩn ISO 26000: Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội

3. THÔNG TIN CẬP NHẬT BIỂU QUYẾT SỬA ĐỔI ISO 26000:2010 TRONG LẦN HỌP 21 NĂM 2020 CỦA TỔ CHỨC ISO

Lần thứ ba kể từ khi xuất bản năm 2010, các thành viên ISO (hơn 160 quốc gia thành viên) đã được hỏi liệu các bên liên quan của họ có muốn i) Xác nhận (tức là giữ nguyên trạng) ii) Sửa đổi / bổ sung iii) Rút lại tiêu chuẩn ISO 26000. Đây là “đánh giá có hệ thống ”Được ISO thực hiện tự động hoặc khi cần thiết cho tất cả hơn 20.000 tiêu chuẩn. Các thành viên quyết định những tiêu chuẩn nào sẽ được phát triển và phù hợp, thông qua lá phiếu.
Kết quả từ việc xem xét hệ thống 2020/21 là đa số yếu nhằm khẳng định:

 • Xác nhận: 21 quốc gia 55% (21 / (21 + 17))
 • Sửa đổi / sửa đổi: 17 quốc gia 45% (17 / (21 + 17))
 • Rút lại: 0 quốc gia
 • Bỏ phiếu trắng do thiếu đồng thuận: 8 quốc gia
 • Bỏ phiếu trắng do thiếu ý kiến ​​đóng góp của chuyên gia trong nước: 3 quốc gia

Kết luận, các cơ quan thành viên của ISO đã bỏ phiếu giữ nguyên ISO 26000: 2010 ở phiên bản hiện tại và không mở tiêu chuẩn để sửa đổi hoặc bổ sung. Đây là một kết quả hơi bất ngờ vì nhiều người sử dụng ISO 26000 đã tuyên bố rằng họ muốn sửa đổi ISO 26000 để giải quyết Chương trình nghị sự 2030, bao gồm nhiều tiêu chuẩn ISO liên quan mới (ví dụ: Mua sắm bền vững 20400) và cải thiện hơn nữa khả năng đọc. Rõ ràng phần lớn các quốc gia thấy rằng hướng dẫn và hơn 450 khuyến nghị trong ISO 26000 là đủ phù hợp.

Có lẽ điều đó nói lên điều gì sẽ xảy ra khi áp dụng quy trình tương tác rộng rãi dựa trên các bên liên quan: sản phẩm trở nên bền vững hơn theo thời gian. Như đã nêu trong ISO 26000.

Bước tiếp theo? Những công ty / tổ chức sử dụng tiêu chuẩn, đặc biệt là ở hơn 80 quốc gia đã áp dụng (phê duyệt, dịch, sẵn có) ISO 26000, có thể tiếp tục hành trình hướng tới “tối đa hóa sự đóng góp cho phát triển bền vững” như tên gọi trong tiêu chuẩn.