toto togel 4d situs toto togel situs togel slot deposit pulsa slot gacor 4d data keluaran hk
  • Mr. Warren Dang
    +84 333831753
Skype
Facebook

HACCP: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

HACCP: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

 

1. Lợi ích của việc áp dụng HACCP

 

  • Đáp ứng được yêu cầu về quản lý chất lượng của các nước nhập khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp.
  • Giúp nhà sản xuất phản ứng kịp thời hơn với các vấn đề trong sản xuất liên quan đến an toàn và chất lượng sản phẩm thông qua việc quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất.
  • Chi phí thấp, hiệu quả cao do giảm thiểu được chi phí đền bù khiếu kiện, tái chế sản phẩm.
  • Giảm hao phí sản phẩm và góp phần cải thiện chất lượng sản phẩm.
  • Tăng cường niềm tin của người tiêu thụ, của khách hàng đối với doanh nghiệp.
  • Là điều kiện để cơ sở tiến hành các hoạt động tự công bố sản phẩm phù hợp TCVN.
  • Đặt nền móng cho việc xây dựng các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm khác như BRC Food, IFS Food, SQF, ISO 22000, FSSC,..

 

2. HACCP là gì?

HACCP : Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
HACCP (viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points, được dịch ra tiếng Việt là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm.

Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế (CODEX) cũng khuyến cáo việc nên áp dụng HACCP kết hợp với việc duy trì điều kiện sản xuất (GMP) để nâng cao hiệu quả của việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. HACCP được giới thiệu trong tiêu chuẩn của CODEX mang số hiệu CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003, và tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam tương đương là TCVN 5603:2008.

Ngoài ra, các tiêu chuẩn HACCP nổi tiếng khác được biết đến và áp dụng nhiều tại Việt nam có thể kể đến như: HACCP Code (Úc), HACCP FDA (Mỹ), HACCP Neitherland (Hà lan),…

Các nguyên tắc cơ bản của HACCP:

7 nguyên tắc HACCP

3. Quy trình triển khai hoạt động đào tạo – tư vấn

TDC tư vấn thiết kế layout (tư vấn phần cứng) phù hợp yêu cầu HACCP, đặc biệt tư vấn phương án cải tạo điều kiện nhà xưởng hiện hữu với chi phí xây dựng mới / cải tạo tiết kiệm nhất cho chủ đầu tư.

Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo