• Ms. Kim Ngan
    +84938643353
Skype
Facebook

Giới Thiệu Chung

PHD ROYAL is a strategy consulting company based in HOCHIMINH City (Vietnam). Our consultants and experts have helped companies of all size, non-profit organizations, or government agencies, in Vietnam to/ PHD ROYAL là một công ty tư vấn chiến lược có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), Chuyên gia và mong đợi chúng tôi để giúp các công ty với các loại hình tổ chức, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam để:

- Organization and management on organization management system achieves ISO, Social Responsibilitystandards/ Tổ chức và quản lý hệ thống quản lý tổ chức đáp ứng tiêu chuẩn ISO, Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội.

-  Setup the business, human resource and restructuring strategy to develop organization on medium-term and long-term strategy to achieve Vision, mission of organization/ Thiết lập chiến lược kinh doanh, nhân sự và tái cấu trúc để phát triển tổ chức trong trung hạn và dài hạn đáp ứng sứ mạng, tầm nhìn của tổ chức.

- Design on programs to increase the attractiveness of small and medium enterprises and international to achieve international standards/ Thiết kế các chương trình để tăng cường hệu quả của các nhà máy vừa, nhỏ và quốc tế để đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Our consultants joined some projects/ Các dự án mà chuyên gia chúng tôi tham giaDUY TAN PLASTIC RECYCLING, KIEN DUC PLASTIC, NEW VINAFILM JSC., LIEN MINH PACKAGING JSC. (APLAS), L/C PACKAGING COMPANY LIMITED, HOANG NAM PRODUCTION Co., LTD, BEL GA JSC., QL VN Agroresources, GENERALEXIM JSC, Vedan Viet Nam; MSD (Asia) Ltd., C.P Binh Phuoc JSC., Denis G.M. CO. LTD., BACH DUONG FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD, DAIRY MILK JSC., LTD., HIGHLAND COFFEE, PHO VIET JSC., NUTRITION FOOD JOINT STOCK COMPANY – NUTIFOOD, AN LONG FOOD JSC., Anh Kim Food JSC., Intimex Binh Duong JSC., Anco Family Food JSC., Trang JSC., Nespice CO., LTD.; NHABEXIM CO., LTD., TOYOTA HIROSHIMA, K-line Gemadept Logistic Jsc, TS MOLYMER; K-SOURCE CO., LTD.., THANH PHU PACKAGING JSC., KIEN DUC PLASTIC PACKAGING TRADING SERVICE JSC., GS Battery Viet Nam, SG CHOONGBANG Co., Ltd., Choong nam Vietnam Textile Co., Ltd, Bernecker Viet Nam Co., Ltd, Meiwa Vietnam Co., PLUS INDUSTRIAL (VIET NAM) CO., LTD., CANON THANG LONG; CANON TIEN SON; FULL IN VIET NAM CO., LTD., JSI VINA CORP., CHI HUNG SHOES; Dalat Worsted Spinning, trung Viet Shoes, Alliance Hangers, TAE KWANG VINA corp., Truc Nghinh Phong Holding, Nghi Pham contruction, Vat Lieu Viet, Truc Thuan Thanh, Nghi Pham Sport, Minabeco, Luc Sinh Hoa, Far Eastern Polytex, Quoc Dai Thanh Environment, Kien Duc Plastic Packaging JSC (Innoplas), IMPORT-EXPORT-COMMERCIAL NGAN HA, Nguyen Kim Delta, SIMMY FOOD; TAN THANH WOOD, JFE Shoji, Hong Ky jSC, DENIS G.M., HIGHLAND COFFEE, PHO VIET JSC., ALLIANCE HANGER, HOANG NAM PRODUCTION CO., LTD., `TAISHIDO VIET NAM LTD.; TS MOLYMER; APPA PRODUCTION TRADING CONSULTING COMPANY, Bach Duong Food, NHABEXIM CO., LTD., VIET PHAT BIO CORP., KTC trading JSC., S4 FASHION, TANAKA CO., LTD., MEGAGROUP, Liksin Group, DAI LAM SON Environment; Duong Huynh LTD.; VIS STEEL COMPANY, BINH DUONG GARMENT CO., LTD., KHANG THANH COMPANY, LASGE CO., LTD., KHANG THANH; BAGS CONNECTION VIETNAM CO., LTD., ASEAN TILES CORPORATION, YUMARK LONG AN (VIETNAM) CO., LTD., HAPPY COOK; Schindler, Jacobi; PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO. LTD., APPA CO., LTD., Thuan Viet Construction Company, Hoang Lien Son Construction Company, VIS Steel CO., LTD., Bags Connection vina CO., LTD.,  Structure Construction No.5 Joint Stock Company, VIET NHAT CONSTRUCTION AND DECORATION JSC., LE TRAN CO., VIETINBANK, MEGAGROUP, BRANCH OF SOUTHERN POWER CORPORATION - SCADA OPERATION CENTE - SCADA, HOLCIM VIETNAM, PEB STEEL BUILDING, MAP PACIFIC, SCADA CENTER, …..